13-14 ЛИСТОПАДА 2024 | ПОЛЬЩА | ВАРШАВА | EXPO XXI 

13-14 ЛИСТОПАДА 2024 | ПОЛЬЩА | ВАРШАВА | EXPO XXI 

Договір-оферта. Публічна оферта про надання безповоротної добровільної фінансової допомоги

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб — фізичним іюридичним особам — відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://rebuildukraine.in.ua/ (далі — «Сайт»), які далі іменуються як «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Дочірнє підприємство «Прем’єр Експо», ідентифікаційний код: 30856806, далі іменується «Товариство», в особі Директора Федорової Тетяни, що діє на підставі Статуту, укласти договір безповоротної добровільної фінансової допомоги (далі — Договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:
1. Терміни та визначення:Акцепт — повне і безумовне прийняття публічної оферти на укладення Договору шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Товариства.
Безповоротна добровільна фінансова допомога (Пожертва) — грошовий переказ, здійснений Благодійником на рахунок Товариства з метою надання фінансової допомоги для проведення Заходу ReBuild Ukraine, що здійснюється відповідно до умов цього Договору та визначений ст.729 ЦК України.
2. Предмет Договору:Предметом цього Договору є безоплатна передача Благодійником на користь Товариства грошових коштів з метою надання фінансової допомоги для проведення Заходу ReBuild Ukraine. Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору Пожертв.Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.Благодійник і Товариство погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про Акцепт Договору.Договір розміщено на сайті https://rebuildukraine.in.ua/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Товариства.Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.
3. Права і обов’язки СторінТовариство має право:отримувати Пожертву і використовувати її для досягнення мети, визначеної умовами даного Договору за проханням Благодійника надавати інформацію про отриману Пожертву та її використання.Благодійник має право:перерахувати Пожертву на рахунок Товариства у спосіб зазначений Договором;запросити інформацію щодо використання Пожертви.
4. Місце проведення збору коштів:Збір Пожертви проводиться на території будь-якої з країн світу.
5. Термін збору коштів:Збір Пожертви триває до моменту проведення Заходу.
6. ВитратиВсі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням Пожертви, несе Благодійник.
7. Інші умовиБлагодійник самостійно визначає розмір Пожертви.Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.Цей Договір може бути змінений Товариством в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.До відносин між Благодійником і Товариством застосовується чинне законодавство України.
8. Адреси та реквізити СторінТОВАРИСТВО
ДП «Прем’єр Експо»Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. ВеликаВасильківська, 57/3Фактична адреса: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 4Акод ЄДРПОУ - 30856806ІПН- 308568026092Свідоцтво № 36993690IBAN:UA933808050000000026009170683 (UAH)